30-09-2016Samenvatting

Waardevolle Mening is een merkwebsite van Research Now Ltd.("Research Now").

Research Now is een bedrijf voor panelmanagement op het gebied van markt-, opinie- en sociaal onderzoek dat digitale gegevens en enquête-informatie verzamelt ("Het programma").

We werken volgens de principes van de marktonderzoekindustrie, zoals ze zijn uiteengezet door de Council of American Survey Research Organization, Inc. ("CASRO") en de European Society for Opinion and Market Research ("ESOMAR").

Deze principes van de marktonderzoekindustrie zijn ethische en wettelijke verantwoordelijkheden die een 'vertrouwensketen' verzekeren tussen Research Now en onze Leden.

In overeenstemming met deze principes ( www.casro.org en www.esomar.org ):

 • 1. zal Research Now zich houden aan alle van toepassing zijnde internationale, nationale en lokale wetten en voorschriften;
 • 2. zal Research Now verzekeren dat deelname aan onderzoek vrijwillig is en is gebaseerd op geïnformeerde toestemming;
 • 3. zal Research Now de rechten en het welzijn van onze Leden respecteren en alle redelijke moeite doen om te verzekeren dat u geen schade of nadeel ondervindt als gevolg van uw deelname aan onderzoek;
 • 4. legt Research Now zich toe op de bescherming van de privacy van zijn Leden en op de vertrouwelijke en veilige opslag van hun gegevens;
 • 5. zal Research Now uitsluitend informatie verzamelen voor marktonderzoeksdoeleinden.
   

Dit beleid is van kracht voor alle websites en mobiele apps van het Research Now-programma.

U kunt vragen over ons beleid en onze werkwijzen inzake privacy via e-mail richten aan Privacy@Researchnow.com

 

I. Verzamelde gegevens


 • A. Profielgegevens

  De registratieformulieren van onze websites verplichten u contactinformatie op te geven (volledige naam, postadres, geboortedatum en e-mailadres) om u te kunnen registreren als Lid van de Research Now-programma's.

  De opgave van demografische profielgegevens (zoals beroep, hoe vaak u reist en andere interessegebieden) is optioneel. Als u deze informatie niet verstrekt, wordt u niet verhinderd om aan de Research Now-programma's deel te nemen. We moedigen u echter aan om de informatie wel te verstrekken, zodat u een persoonlijker ervaring krijgt.

  • 1. Algemene profielgegevens

   We verzamelen en gebruiken algemene profielgegevens om uw ervaring met de Research Now-programma's op u persoonlijk aan te passen.

   Als onderdeel van uw lidmaatschap van Waardevolle Mening stellen we u vragen om te begrijpen wie u bent, zodat we u enquêtes en communicaties kunnen sturen die het beste bij u passen.

   Profielvragenlijsten zijn optioneel, maar u kunt daardoor deelnemen aan ons interessantste onderzoek, dat tot hogere beloningen kan leiden.

   Vragenlijsten behandelen veel onderwerpen, van automobielen tot dagelijkse boodschappen. Om hulp te bieden aan onderzoek over gezondheid en sociale problemen, stellen we u ook vragen over gevoeligere onderwerpen. We wijzen u erop dat deze vragen volledig optioneel zijn en dat u zelf kiest of u ze al dan niet wilt beantwoorden.

    

   2. Persoonlijke informatie/persoonsgegevens (inclusief gevoelige persoonsgegevens)

   Research Now vraagt altijd om uw uitdrukkelijke toestemming wanneer we, ongeacht waarvoor, persoonlijke informatie of gevoelige persoonsgegevens vragen.

   Het verzamelen van persoonlijke informatie kan plaatsvinden bij de registratie, binnen onze profielenquêtes en als onderdeel van sommige van onze marktonderzoeksenquêtes. We verzamelen bepaalde gegevens automatisch en slaan deze in logbestanden op. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld internetprotocol- (IP) adressen, type browser, internetserviceprovider (ISP), verwijzende en laatst bekeken pagina’s, besturingssysteem, datum-/tijdstempel en/of clickstream-gegevens. We kunnen deze automatisch verzamelde en vastgelegde gegevens combineren met andere gegevens die we over u hebben verzameld. We doen dit om de aangeboden diensten, de marketing, analyses of functionaliteit van de site te verbeteren.

   Uw persoonlijke informatie wordt niet door ons gedeeld of uitgewisseld met of verkocht of verhuurd aan derden voor hun promotionele doeleinden.

   Na het verzamelen kunnen persoonlijke informatie en gevoelige persoonsgegevens worden gedeeld voor (i) de uitbreiding van informatie van Leden met statische informatie die bij derden verkrijgbaar is, (ii) onafhankelijke controle en/of verificatie van gegevens van respondenten voor kwaliteitscontrole, en (iii) het onderdrukken van contactinformatie van Leden voor e-mailcommunicatie waarvoor een Lid geen toestemming voor de ontvangst heeft gegeven. Wanneer onze sponsors, onze beloningspartners, onze panelpartners, onze marketingpartners, onze klanten en andere derden persoonlijk identificeerbare informatie (PII) van Research Now ontvangen, verplichten we ze een wettelijk bindende overeenkomst te sluiten om zich aan van toepassing zijnde wetten inzake de privacy van gegevens en de relevante industrienormen te houden.
    

  B. Enquêtes en gevoelige gegevens

  Research Now kan u vragen deel te nemen aan online enquêtes of andere onderzoeksprojecten. De gevraagde informatie in deze enquêtes en/of projecten kan bestaan uit, maar hoeft niet beperkt te zijn tot, uw mening, aankoopgeschiedenis en beoogde aankopen met betrekking tot consumenten- en of zakelijke producten en diensten. In deze enquêtes kunt u ook om informatie worden gevraagd die als gevoelig wordt beschouwd (bijv. gegevens die rechtstreeks of indirect raciale en etnische afkomst, politieke, filosofische of religieuze overtuiging, lidmaatschap van een vakbond of gezondheid of seksuele oriëntatie onthullen).
   

  C. Een kennis verwijzen

  Als u geselecteerd bent voor het gebruik van onze verwijzingsdienst waarmee u een bekende kunt vragen mee te doen aan Research Now-programma's, kunt u besluiten een uitnodiging aan een kennis te sturen. In zo'n geval vragen we u om de naam, het e-mailadres en het postadres van uw kennis. Wij sturen uw kennis dan automatisch een eenmalig e-mailbericht waarin hij of zij wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Research Now-programma's.

  Research Now slaat de informatie van uw kennis uitsluitend op met het doel eenmalig een e-mail te sturen. Uw kennis kan contact opnemen met Privacy@Researchnow.com om ons te verzoeken deze informatie uit ons bestand te verwijderen.
   

  D. Binnenkomende communicatie met ons ledenserviceteam

  Wanneer u ons ledenserviceteam belt, kan het gesprek voor kwaliteitsdoeleinden worden opgenomen. E-mail die door de ledenservice van Waardevolle Mening wordt ontvangen, is beschermd en wordt behandeld als geclassificeerde informatie. Uw telefoonnummer of e-mail wordt door de ledenserviceteams bewaard.

   

  E. Persoonlijke informatie bewerken of corrigeren

   

 • Als uw informatie in uw Research Now-account fouten bevat, kunt u contact opnemen met onze  Ledenservice .
 • We bewaren uw persoonlijke informatie, tenzij uw account wordt gedeactiveerd of gesloten. We verwijderen of anonimiseren persoonlijke informatie in overeenstemming met de lokale wetgeving en voorschriften.

   

 • Als u uw account wilt sluiten of ons wilt verzoeken uw persoonlijke informatie niet langer te gebruiken om u diensten te verlenen, of om uw persoonlijke informatie uit de Research Now-database te verwijderen, kunt u contact opnemen met Ledenservice . We zullen u zo spoedig mogelijk antwoord geven.
 •  

  F. Eigendomsoverdracht:

  In het geval Research Now door een zakelijke transitieperiode gaat, zoals een fusie, overname door een ander bedrijf of de gehele of gedeeltelijke verkoop van de Research Now-activa, maken uw persoonlijke gegevens, inclusief uw e-mailadres, waarschijnlijk deel uit van de overgedragen activa. In dat geval krijgt u via e-mail of via een duidelijk zichtbaar bericht op onze website dat ten minste dertig (30) dagen weergegeven wordt, informatie over de wijziging van eigendom, het gebruik van uw persoonlijke informatie en de keuzes die u mogelijk hebt inzake uw persoonlijke informatie.

   

  G. E-mailcorrespondentie

  Het is voor deelname verplicht om per e-mail te communiceren. Research Now verkoopt, verhuurt of leaset uw e-mailadres niet en deelt dergelijke informatie ook niet zonder uw toestemming met derden die u reclame willen sturen voor producten of diensten die niets te maken hebben met Research Now, zijn gelieerde bedrijven of zakelijke partners.

 

II. Hoe we de verzamelde informatie gebruiken

 •  

  A. Verificatie van identificatie

  Research Now kan een externe leverancier gebruiken om uw identiteit te verifiëren, zoals wordt uiteengezet in de ISO-norm 26362 voor toegangspanels.

   

  B. We sturen u geen spam

  Waardevolle Meningis een e-mailprogramma waarvoor u zich opgeeft. We nodigen u met uw toestemming per e-mail uit tot deelname aan enquêtes. Als u geen e-mailcommunicatie van Research Now meer wilt ontvangen, moet u Research Now vragen de e-mails te stoppen of uw lidmaatschap te annuleren, zoals wordt uiteengezet in paragraaf 1 . E. Uw persoonlijke informatie bewerken of corrigeren

   

  C. Bescherming van persoonlijke informatie

  Wij zullen zonder uw goedkeuring uw identiteit, e-mailadres, telefoonnummer of huisadres niet verkopen, volgen, verhuren, openbaar maken of beschikbaar stellen aan externe partijen, tenzij we hiertoe verplicht worden door een gerechtelijke beslissing of openbare instantie.

  We kunnen uw persoonlijke informatie openbaar maken als het wettelijk verplicht is, om te voldoen aan een dagvaarding of vergelijkbare gerechtelijke procedure, wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat bekendmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, om uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, om fraude te onderzoeken of om op een verzoek van de overheid te reageren.

  We verzamelen bepaalde gegevens automatisch en slaan deze in logbestanden op. Deze informatie kan bijvoorbeeld uw internetprotocol- (IP) adressen en browsertype inhouden.

   

  D. Beloningen afwerken

  We gebruiken derden, zoals fulfillment-bedrijven voor de afwerking van verschillende typen beloningen zoals uiteengezet in het document met voorwaarden en overeenkomsten. Wanneer u een beloning int, geven we uw naam en e-mail- of fysieke adres (naar gelang wat nodig is) aan de externe partner om die service te kunnen leveren

  In dat geval hebt u er al mee ingestemd dat die externe partner uw persoonlijke informatie/persoonsgegevens mag verzamelen, gebruiken, opslaan en verwerken. Deze bedrijven hebben de bevoegdheid om uw persoonlijke gegevens alleen te gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van deze diensten aan u.

   

  E. Activiteiten met betrekking tot enquêtes

  • 1. Persoonlijke informatie/persoonsgegevens verzamelen als onderdeel van een enquête

   Sommige van onze klanten gebruiken onderzoeksmethodologieën waarvoor uw persoonlijke informatie nodig is; dit zijn bijvoorbeeld producttesten en telefoon- of directe persoonlijke vraaggesprekken.

   Zo kan ook voor sommige van onze onderzoeksenquêtes gevoelige informatie verzameld worden, wanneer we gezondheidszorg- of sociaal onderzoek doen. We beschrijven de aard van het onderzoek en vragen u om uw geïnformeerde toestemming. U hebt de optie om deelname aan die verzameling te weigeren.
    

   2. Aanvullende informatie

   Om u een betere ervaring te bieden met de enquêtes, kunnen we nu en dan uw persoonlijke informatie (inclusief PII) aanvullen met informatie die we van derden krijgen. Dit kunnen bijvoorbeeld uw interesses of hobby's zijn, of sporten die u leuk vindt.

   

  F. Segmentatie/verwante gegevens

  • 1. Segmentatie

   We gebruiken uw demografische en profielgegevens om segmenten samen te stellen. Deze segmentgegevens worden gebruikt om uw ervaring met de enquêtes te verbeteren. We delen deze gegevens met vertrouwde derden op basis van anonieme samenvattingen of samengestelde groepen.
    

   2. Profieluitbreiding

   We kopen marketinggegevens van derden en voegen deze toe aan ons bestaande ledenbestand om rijkere analytische gegevens voor gebruik door onze klanten te kunnen verstrekken.

   Hoewel deze marketinggegevens binnen de Research Now-panels aan persoonlijke informatie worden gekoppeld, wordt alle persoonlijke informatie uit de marketinggegevens verwijderd voordat dergelijke gegevens aan een klant worden verstrekt, tenzij we uw uitdrukkelijke toestemming hebben om die informatie te delen.

   

  G. Wervingspartners/sponsors

  Als u zich inschrijft via een programmasponsor en ons daarvoor toestemming geeft door het betreffende vakje op het lidmaatschapsregistratie- of welkomstcadeauformulier aan te kruisen, kunnen we bepaalde inschrijvingsinformatie, zoals bijvoorbeeld uw volledige naam, postcode en e-mailadres, delen met de sponsor die u voor het programma heeft uitgenodigd en met de sponsor van wie u een welkomstcadeau hebt geselecteerd.

  Als u dat wenst, kunt u hierdoor een relatie opbouwen met de sponsors en via e-mail berichten van ze ontvangen. Als u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke informatie bekend te maken aan een sponsor, gaat u ermee akkoord dat zij die informatie kunnen verzamelen, gebruiken en openbaar maken in overeenstemming met hun privacybeleid.

  We sluiten uitsluitend overeenkomsten voor sponsorschap met belangrijke merken die ernaar streven de privacy van onze Leden te respecteren voor zover wettelijk is toegestaan. Let op: wanneer u rechtstreeks met onze sponsors te maken hebt, is Research Now niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de acties van onze sponsors met betrekking tot uw informatie of voor de privacypraktijken van onze sponsors.

 

III. Privacy van kinderen

 •  

  A. Research Now gelooft in het belang van de privacy van kinderen.

  Sommige van onze klanten hebben belangstelling voor onderzoek over de mening van kinderen. Research Now gelooft dat de online privacy van kinderen heel belangrijk is. We houden ons aan de van toepassing zijnde wetten en codes met betrekking tot de bescherming van de privacy van kinderen (bijv. de Children’s Online Privacy Protection Act ('COPPA') in de VS).

  Het Waardevolle Mening-programma van Research Now is niet opengesteld voor kinderen die jonger zijn dan de wettelijke leeftijdsgrens in uw land en niet voor kinderen jonger dan 16 jaar, zoals wordt uiteengezet in onze voorwaarden, en we verzamelen niet bewust persoonsgegevens van iemand onder die leeftijdsgrens. We zijn er niet op uit om persoonlijke informatie te verzamelen van kinderen onder de leeftijd van 16 jaar. Van tijd tot tijd kunnen we onze volwassen enquêterespondenten vragen of ze inwonende kinderen hebben die wellicht bepaalde interesses hebben, zoals favoriete films of muziek. In dat geval vragen we het kind of de ouder niet om persoonlijke informatie over het kind te verstrekken.

  Als Research Now echter ontdekt dat een kind dat jonger is dan 16 jaar, zoals uiteengezet in de voorwaarden, in overtreding van deze maatregelen toch persoonsgegevens heeft gegeven, zal Research Now alle redelijke maatregelen nemen om die informatie uit zijn systemen te verwijderen en de informatie voor geen enkel doel te gebruiken.

 

IV. Cookies

 •  

  A. Permanente en sessiecookies

  Een cookie is een tekstbestandje met informatie over een Lid dat door een website op het apparaat van het Lid wordt geplaatst. Research Now plaatst permanente cookies op uw computer wanneer u het registratieformulier invult of zich aanmeldt bij Research Now-websites. Permanente cookies worden gebruikt om uw e-mailadres en gecodeerde wachtwoord op te slaan. We gebruiken deze cookies om u te herkennen wanneer u onze websites bezoekt, zodat we u specifieke pagina's kunnen aanbieden op basis van informatie in uw ledenaccount of profiel.

  We plaatsen ook een sessiecookie op uw computer terwijl u deelneemt aan een enquête of zonder aan te melden de Research Now-websites bekijkt. Sessiecookies worden gebruikt om de status van uw sessie in stand te houden tijdens uw webactiviteiten. Deze cookies worden gebruikt om te registreren wanneer u een enquête beëindigt, hoeveel van de enquête u hebt ingevuld, het land van waaruit u de enquête bekijkt en de taal die u gebruikt om de website te bekijken.
   

  B. Geavanceerde/traceercookies en -technologieën

  Wij en onze partners, gelieerde bedrijven of analyse- of serviceleveranciers kunnen ook traceercookies, tags en scripts gebruiken om, op basis van uw activiteiten op onze sites of die van derden, bepaalde informatie over u te traceren. We gebruiken deze informatie om intern onderzoek te doen over de demografische gegevens, de interesses en het gedrag van onze Leden om u beter te begrijpen en van dienst te zijn.

  Wij en onze externe partners gebruiken lokaal gedeelde objecten (flashcookies) of lokale opslag (HTML5) om bepaalde functies op onze websites aan te bieden, om advertenties weer te geven op basis van uw webbrowsingactiviteiten, en/of om informatie over inhoud en voorkeuren op te slaan. Verschillende browsers kunnen hun eigen beheertools aanbieden om HTML5 te verwijderen. Om flashcookies te beheren, kunt u hier klikken: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html

  Wij verstrekken analysegegevens van marktonderzoek over de effectiviteit van hun websites en advertenties aan onze belonings- en marketingpartners. We koppelen de informatie die door traceercookies wordt verzameld over de effectiviteit van websites en advertenties, niet aan de PII van onze leden.

  Onze traceercookies volgen geen Leden van een bepaalde leeftijd en jonger, zoals aangegeven in voorwaarden.

  We werken samen met derden om advertenties op onze websites te publiceren of onze advertenties op andere sites te beheren. Onze externe partner kan technologieën gebruiken, zoals cookies, om informatie te verzamelen over uw activiteiten op onze websites en andere sites om advertenties weer te geven op basis van uw browseractiviteiten en interesses. U kunt zich afmelden voor gegevensverzameling en gerichte advertenties van onze technologiepartner. Als u niet wilt dat deze gegevens worden gebruikt om u op uw interesse gebaseerde advertenties aan te bieden, kunt u zich afmelden door hier http://preferences-mgr.truste.com/ te klikken. Als u zich in de Europese Unie bevindt, klikt u hier http://www.youronlinechoices.eu . Wij wijzen erop dat een dergelijke afwijzing niet betekent dat u geen advertenties meer krijgt; u blijft algemene advertenties krijgen.

  Als u cookies verwijdert van uw browser nadat u zich hebt afgemeld, moet u zich opnieuw afmelden. Door op 'My Account' te klikken en uw voorkeuren bij te werken, kunt u zich afmelden voor het verstrekken van gegevens van onze gegevenspartners aan ons, evenals voor de ontvangst van geavanceerde cookies op uw computer.

  Als een Lid een cookie rechtstreeks van een derde ontvangt, ongeacht de deelname van het Lid aan het Research Now-programma, voorkomt de afmelding bij Research Now niet dat het Lid nog cookies van die derde krijgt.

  Gebruik van koppelingen door derden: Als iemand anders uw computeraanmeldgegevens gebruikt, moet u die persoon laten weten dat als u als onderdeel van uw profiel hebt ingestemd met het accepteren van het traceercookie op de computer, en dat als die persoon op bepaalde online advertenties klikt, die informatie kan worden verzameld door Research Now.

  Uw toegang tot onze websites en/of toepassing wordt niet beïnvloed als u zich afmeldt voor traceercookies van derden.
   

  Geavanceerde cookies tafel

  Geplaatst door

  Hoe lang

  Waarvoor

  Afmeld link

   

  Doubleclick Floodlight

   

  730 dagen

   

  Advertentie effectiviteit onderzoek

   

  Afmelden

   

  Drawbridge

   

  730 dagen

   

  Cross device onderzoek

   

  Afmelden

   

  Liveramp

   

  180 dagen

   

  Data partner

   

  Afmelden

   

  SEUNCY

   

  180 dagen

   

  Data partner

   

  Afmelden

   

  Nielsen

   

  730 dagen

   

  Advertentie effectiviteit onderzoek

   

  Afmelden

   

  Quantcast

   

  730 dagen

   

  Data partner

   

  Afmelden

   

  Research Now

   

  730 dagen

   

  Advertentie effectiviteit onderzoek

   

  Afmelden via het contact formulier

   

  Rocket Fuel

   

  730 dagen

   

  Data partner

   

  Afmelden

   

  Lotame

   

  90 dagen

   

  Meting van betrokkenheid bij videomateriaal om beter te begrijpen hoe verschillende doelgroepen videomateriaal consumeren.

   

  Afmelden

   

  Semasio

   

  180 dagen

   

  Data partner

   

  Afmelden

   

  C. Clear gifs/Webbakens/Webbugs

  Onze externe partner voor traceertechnologie gebruikt een softwaretechnologie die 'clear gifs' heet (ook wel webbakens of webbugs genoemd). Wij krijgen zo informatie over welke content effectief is en het helpt ons de sites van Leden te verbeteren. Clear gifs zijn grafische bestandjes met een unieke identificatie waarvan de functie vergelijkbaar is met een cookie en die worden gebruikt om het online-gedrag van Leden op websites te traceren. In tegenstelling tot cookies die op de vaste schijf van de computer van het Lid worden opgeslagen, zijn clear gifs onzichtbaar in webpagina's ingesloten. We verbinden de via clear gifs verzamelde informatie niet aan de persoonlijk identificeerbare gegevens van onze Leden.

 

V. Mobiele gegevens verzamelen

 •  

  A. Mobiele toepassingen ('apps')

  Research Now biedt mobiele toepassingen waarmee panelleden via hun mobiele apparaat toegang kunnen krijgen tot hun panelaccount en kunnen deelnemen aan marktonderzoekprojecten. We gebruiken voor deze apps de softwaredevelopmentkit van een vooraanstaande leverancier. Volgens onze leveranciersovereenkomst krijgen we bepaalde gegevens over uw apparaat dat de apps bevat en uw gebruik van de apps. U  kunt uw Research Now-lidmaatschap houden en zich afmelden voor de gegevensverzameling van uw apparaat door de leverancier, door per e-mail een verzoek te sturen naar onze Ledenservice om u af te melden voor gegevensverzameling met onze mobiele app. Als u zich afmeldt voor het verzamelen door een leverancier van gegevens van uw apparaat, deelt de leverancier ook geen gegevens meer met ons.

  B. Op locatie gebaseerde diensten

  Om onze mobiele apps te gebruiken, moet u ons bepaalde persoonlijke informatie geven (bijv. uw volledige naam, postcode, geboortedatum, e-mailadres, enz.). Bovendien moet u, om de functionaliteit van bepaalde enquêtes te gebruiken en credit te krijgen voor het invullen van dergelijke enquêtes, traceerdiensten voor geolocatie inschakelen via de GPS-functies van uw mobiele apparaat. We delen deze informatie uitsluitend met onze cartografieleverancier en uitsluitend met het doel u deze service te kunnen bieden. We kunnen uw geolocatie met derden delen, zodat zij u advertenties kunnen bieden voor plaatsen (zoals restaurants) bij u in de buurt. Als u ons geen toestemming geeft om uw informatie op deze manier te delen, kunt u zich afmelden door contact met ons op te nemen via urlname@coname.com. U kunt zich wanneer u maar wilt afmelden voor locatiegebaseerde diensten door deze instellingen op apparaatniveau te wijzigen.
   

  V. Passieve gegevensverzameling

  Wanneer u onze diensten downloadt en gebruikt, verzamelen wij automatisch informatie over het type apparaat dat u gebruikt, de versie van uw besturingssysteem en uw apparaat-id (of UDID).

  De gegevensverzameling en gebruikspraktijken zoals beschreven in het privacybeleid van derden, zijn onafhankelijk van onze gegevensverzamelingspraktijken voor de volledige duur van uw deelname aan onze mobiele apps.

  We kunnen uw profielgegevens, antwoorden op enquêtes en, als u de App+ toepassing gebruikt, gegevens over uw mobiele gedrag delen met onze leverancier. Zij kunnen dergelijke informatie koppelen aan gegevens die specifiek zijn voor uw apparaat. Als onze leverancier uw via de apps verzamelde profielgegevens en antwoorden op enquêtes en de via de App+ toepassing verzamelde gegevens over uw mobiele gedrag combineert met gegevens die specifiek zijn voor uw apparaat, kan de leverancier de resulterende gegevens gebruiken, afhankelijk van de van toepassing zijnde wet en industrienormen.

  Wanneer de leverancier de hierboven beschreven gegevens met ons deelt, kunnen wij die gegevens op dezelfde manier gebruiken als uw profielgegevens, antwoorden op enquêtes en, in het geval van de App+ toepassing, gegevens over uw mobiele gedrag.
   

  D. Mobiele analysegegevens

  We gebruiken mobiele analysesoftware om een beter begrip te krijgen van de functionaliteit van onze mobiele software op uw telefoon. Deze software kan gegevens registreren over de frequentie waarmee u de toepassing gebruikt, de gebeurtenissen die in de toepassing optreden, samengevoegd gebruik, prestatiegegevens en vanwaar de toepassing werd gedownload. We koppelen de gegevens die we in de analysesoftware opslaan niet aan eventuele persoonlijk identificeerbare informatie die u binnen de mobiele toepassing verstrekt.
   

  E. Push-meldingen

  We sturen u van tijd tot tijd push-meldingen om u op de hoogte te brengen van uitnodigingen voor enquêtes of promoties die we hebben. Als u dit type communicatie niet langer wenst te ontvangen, kunt u de meldingen op apparaatniveau uitschakelen. Om te zorgen dat u de juiste meldingen krijgt, moeten we bepaalde informatie verzamelen over uw apparaat, zoals het besturingssysteem en gebruikersidentificatie.

 

VI. Websites van derden

 •  

  A. Koppelingen met websites van derden

  Onze websites kunnen koppelingen naar andere internetsites bevatten die geen eigendom zijn van noch worden beheerd door Research Now. Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de privacypraktijken of de inhoud van dergelijke websites. Op alle persoonlijke informatie die u invoert op dergelijke websites, is het privacybeleid van die websites van toepassing. Wij adviseren u het privacybeleid van elke website die u bezoekt, zorgvuldig te lezen.
   

  B. Socialemediafuncties en -widgets

  Socialemediasites, zoals Facebook en Twitter, bevatten socialemediafuncties, waaronder de Vind ik leuk-knop en widgets, zoals de Delen-knop en interactieve miniprogramma's die op onze Amerikaanse en Britse websites worden uitgevoerd.

  Deze functies kunnen persoonlijke informatie over u verzamelen, zoals uw IP-adres en de pagina die u op onze websites bezoekt, en kunnen een cookie plaatsen om de functie naar behoren te laten functioneren.

  De socialemediafuncties en -widgets worden door een derde of rechtstreeks op onze websites gehost.

  Uw interacties met deze functies worden beheerd door afzonderlijke voorwaarden van het bedrijf dat ze aanbiedt. Uw persoonlijke informatie wordt door deze bedrijven in overeenstemming met hun privacybeleid behandeld.

  Leden kunnen zich gewoonlijk afmelden voor bepaalde typen getraceerde informatie of deze blokkeren wanneer deze informatie over ze wordt verzameld of gedeeld door dergelijke sites.

  Ga naar de betreffende socialemediawebsite om te begrijpen wat hun privacypraktijken zijn en welke opties ze bieden met betrekking tot de persoonlijke informatie die ze over u hebben verzameld.

 

VII. Wedstrijden

 • Van tijd tot tijd kan Research Now, afzonderlijk of samen met derden, een loterij of een vergelijkbaar kansspel op deze website sponsoren, en kan daarvoor informatie van u vragen voor uw deelname. Uw deelname aan deze wedstrijden is volledig vrijwillig en u kunt deze informatie naar keuze al dan niet verstrekken. Deze informatie wordt door Research Now gebruikt om winnaars op de hoogte te brengen en prijzen uit te reiken. We behouden ons het recht voor om deze informatie anoniem samengevat of in samengevoegd formaat met derden te delen. Alle wedstrijden worden in overeenstemming met lokale wetten en voorschriften gehouden.

 

VIII. Gegevensbeveiliging

 • Onze websites hebben beveiligingsmaatregelen (inclusief online en offline fysieke, elektronische en beheersbeveiliging) om de informatie die wij onder ons beheer hebben te beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging. Er is altijd een bepaalde mate van risico verbonden aan het online verzenden van persoonlijke informatie of persoonsgegevens. Uw e-mailadres, wachtwoord en cookies zijn nodig om beloningen te innen en uw persoonlijke informatie (naam, e-mailadres, enz.) en uw ledenprofielgegevens bij te werken. Wanneer u uw aanmeldgegevens invoert, coderen we de overdracht van die gegevens met behulp van SSL- (secure socket layer) technologie. Wij houden ons ook aan algemeen erkende normen om de aan ons verstrekte persoonlijke informatie te beschermen, zowel tijdens de overdracht als nadat wij deze hebben ontvangen.

  Denk eraan uw wachtwoord vertrouwelijk en veilig te bewaren. Deel die informatie met niemand. Als u vragen hebt over de beveiliging van onze website, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar Privacy@ResearchNow.com .
   

  A. Beleid inzake opslag

  We bewaren uw gegevens zolang uw ledenaccount actief is of zolang als nodig is om u diensten te leveren. Als u uw account wilt annuleren of als u ons wilt vragen om uw gegevens niet meer te gebruiken om u diensten te verlenen, verzoeken wij u contact op te nemen met onze Contacteer ons . Wij zullen uw gegevens bewaren en gebruiken voorzover dit noodzakelijk is om te voldoen aan juridische verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen.
   

  B. Waar en hoe we uw gegevens opslaan

  Research Now slaat uw gegevens op in beveiligde gegevensopslagfaciliteiten met meerdere lagen fysieke en logische beveiliging. De faciliteit is uitgerust met bewakers, nauwe controle van de omtrek, en interne fysieke veiligheidscontroles en veiligheidscontroles van de omgeving. Uw gegevens zijn opgeslagen in een logisch beveiligde omgeving, die is vergrendeld en gescheiden is van andere omgevingen.

   

  C. Transnationaal gegevensverkeer

  Research Now houdt zich aan de richtlijnen van de Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) , met name de Fair Information Practices die de privacybescherming regelen. Dit omvat het grensoverschrijdende gegevensverkeer van persoonsgegevens. Internationale gegevensoverdracht wordt gedefinieerd als de overdracht van persoonlijke informatie van het ene rechtsgebied naar het andere. Veel rechtsgebieden, met name de Europese unie (EU), hebben strenge beperkingen op dergelijke overdracht. De EU vereist dat het ontvangende rechtsgebied 'adequate' gegevensbeschermingspraktijken heeft.

 

IX. Meldingen

 •  

  A. Wijzigingen in het privacybeleid

  We houden ons het recht voor dit privacybeleid van tijd tot tijd bij te werken door een gewijzigde versie op de Research Now-websites te plaatsen. Raadpleeg dit beleid regelmatig.

  Als we de manier veranderen waarop we uw persoonlijke informatie of persoonsgegevens gebruiken, of als we onze e-mailpraktijken bijwerken, brengen we u hiervan op de hoogte voordat de wijziging van kracht wordt, via de startpagina voor onze Leden of via e-mail.

   

  B. Hoe u contact met ons opneemt/Hoe u een klacht indient

  Alle klachten inzake de manier waarop Research Now omgaat met persoonlijke informatie, moeten eerst schriftelijk worden gericht aan het gegevensprivacyteam van Research Now via de onderstaande contactgegevens.
  160 Queen Victoria Street,
  London,
  EC4V 4BF, UK;
  Attn: Privacy Department
  Of via Privacy@Researchnow.com

  Wij antwoorden vervolgens en laten u weten of we het met uw klacht eens zijn of niet. Als we het er niet mee eens zijn, geven we u de redenen. Als we het er wel mee eens zijn, laten we u weten welke maatregelen we eventueel geschikt vinden.

   

  C. Deelnamekeuzen

  Als deelnemend Lid van ons programma, moet u akkoord gaan met deelname door een uitdrukkelijke, bevestigende indicatie te geven van uw keuze, waarmee u uw wensen te kennen geeft.

  Als u het lidmaatschap van Research Now wilt afwijzen, kunt u door uw lidmaatschap online te annuleren, verzoeken uw lidmaatschap te annuleren en uw account te sluiten. U kunt op elk gewenst moment uw toestemming voor ons gebruik van uw persoonsgegevens intrekken, zoals dit is aangegeven in het privacybeleid, door uw lidmaatschap te annuleren. Neem contact op met Ledenservice .

 • U kunt Research Now verzoeken de toezending van e-mail te stoppen zonder uw lidmaatschap van Research Now te annuleren, door op de afmeldingskoppeling te klikken onderaan e-mailcommunicaties van Research Now. Om de e-mailberichten van Research Now weer te hervatten, neemt u contact op met de  Ledenservice .

 •  

  D. TRUSTe

  Research Now is bekroond met het Privacy Seal van TRUSTe, wat betekent dat dit privacybeleid en onze werkwijzen zijn beoordeeld op naleving van het TRUSTe-programma. Dit is te zien op deze website wanneer u op het TRUSTe-zegel klikt. De TRUSTe-certificering is van kracht voor informatie die wordt verzameld via onze websites en de mobiele toepassingen van Waardevolle Meningen E-Rewards, maar is momenteel niet van kracht voor software die van onze websites wordt gedownload.

Deze site maakt gebruik van cookies om een betere website-ervaring aan te bieden en de beschikbare diensten te verbeteren. Blijf onze website gewoon gebruiken als u hiermee akkoord gaat. Read more
Cookiemelding

Deze site maakt gebruik van cookies om een betere website-ervaring aan te bieden en de beschikbare diensten te verbeteren. Blijf de website gewoon gebruiken als u dit geen probleem vindt.

Cookies zijn erg kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website en diensten beter werken voor u.

Dankzij deze cookies kunnen we:

 • u de mogelijkheid geven om aan enquêtes deel te nemen
 • uw inloggegevens opslaan
 • u de mogelijkheid geven om pagina's te delen met sociale netwerken zoals Facebook
 • de kwaliteit van onze website verbeteren op basis van uw surfgedrag
 • u de mogelijkheid geven om te stemmen in mini-polls
 • uw beloning correct verwerken
 • u de mogelijkheid geven om deze dienst aan te bevelen aan iemand die u kent
 • u meer en beter gerichte enquêtes sturen op basis van uw online gedrag
 • opslaan dat u deze informatie over cookies aanvaard hebt zodat u die niet meer te zien krijgt
 • meerdere toegangen tot enquêtes beperken
 • Meer details vindt u in ons cookie-beleid.

  Indien u besluit dat u Waardevolle Mening geen toestemming geeft om informatie op uw computer op te slaan, kunt u alle cookies verwijderen. U zal echter merken dat de meeste onderdelen van de website (waaronder deelname aan enquêtes) misschien niet of niet goed werken.